Berkhianat pada Rakyat Akan Merendahkan Derajat

Catatan M Rizal Fadillah*

SALAM-ONLINE.COM: Ketika diamanahi jabatan, khususnya jabatan politik, seseorang sering menganggap hal itu sebagai predikat mulia yang menyebabkan ia harus dihargai dan dihormati.

Posisi yang semakin tinggi membuat diri semakin tinggi hati. Kepada bawahan main perintah, ke mana-mana perlu pengawalan, bersalaman tegak, yang lain membungkuk, serta menggemari upeti sebagai bukti dari layanan.

Sebenarnya jabatan tinggi tidak mutatis mutandis dengan derajat yang semakin tinggi. Pragmatisme dapat memerosotkan harga diri. Jabatan birokrasi Pemerintahan atau Parlemen, baik pusat maupun daerah, sering mengubah gaya hidup. Menjadi orang kuasa baru dengan dandanan baru, mobil baru, rumah baru, serta bersikap elitis bagai selebritis. Khidmat pada rakyat merupakan jalan untuk meningkatkan kemuliaan diri.

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam adalah pemimpin yang rendah hati. Selalu memperhatikan setiap orang yang bertanya dan tidak berpaling hingga si penanya berpaling. Menyambut setiap orang yang mengulurkan tangan dan tidak melepaskan hingga orang itu melepaskan jabatan tangannya.

Tatkala ada delegasi Najasi datang, beliau sendiri yang melayani mereka. Ketika Sahabat menyatakan, “Cukup yang lain saja ya Rasulullah,” jawab beliau, “Aku ingin membalas sendiri kebaikan mereka.” Rendah hati dan khidmah adalah kata kunci. Allah akan tinggikan derajat orang yang berendah hati dalam pergaulan sesama.

Malaikat mempertahankan kemuliaannya dengan berendah hati bersujud pada Adam ‘Alaihissalam dalam rangka menjalankan perintah. Kening menempel pada tanah. Sebaliknya, Iblis yang tinggi hati dan tidak mau bersujud, maka Allah hinakan dengan sehina-hinanya. Terkutuk dan terbuang.

Para pemangku kekuasaan, baik sipil maupun militer, birokrasi atau parlemen, Menteri atau Presiden semestinya sepenuhnya berkhidmat pada kepentingan rakyat. Jangan hanya mementingkan diri, kroni dan oligarki di sekitarnya sendiri. Sebab jika demikian, dipastikan sejuta caci maki dari rakyat akan dimuntahkan kepada pemimpin yang abai atau zalim itu.

Baca Juga

Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda, “Yaquulullaah tabaaraka wa ta’ala man tawaadha’a lii haakadzaa rafa’tuhu haakadzaa,”—Allah Tabaraka wa Ta’ala berfirman, ‘Barangsiapa rendah hati karena-Ku seperti ini, Aku akan mengangkat derajatnya seperti ini’,“ (HR Muslim).

Beliau memberi isyarat dengan tangan kanannya yakni telapak tangan di bawah menempel di tanah dan punggung tangan ke atas. Sementara ketika menyatakan ,”Aku akan mengangkat derajatnya seperti ini,” beliau Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam memposisikan telapak tangannya menghadap ke atas dan mengangkat ke langit.

Pemimpin yang seenaknya berbuat, khianat atas amanat, serta angkuh menjalankan kekuasannya, dipastikan esok akan terhinakan dengan borgol dan pakaian pesakitan. Menghadapi pengadilan yang membuka borok kebodohan dan kejahatan tersembunyinya.

Menyesali atas kejumawaan. Jabatan sering tidak dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak, tetapi orang banyak dimanfaatkan agar dia tetap menjadi orang penting.

Begitulah watak pengkhianat rakyat.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan

Baca Juga